Postadres
Zangvereniging Cantando
Brahmsstraat 83
2992 EC Barendrecht
E-mail Secretaris
Facebook
E-mail Webmaster
Repetities op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur
Gebouw 'De Ontmoeting', naast de Dorpskerk en Watertoren
Dorpstraat 146
2992 BE Barendrecht
Bankrekeningnummer: NL06 INGB 0007 7452 65
Nummer KvK (Rotterdam): 40348441
E-mail Eindredacteur
E-mail Voorzitter
Deze bedraagt 54,00 per drie maanden, inclusief koffie.
Contributie 2016